H A N T E R I N G  A V 

P E R S O N U P P G I F T E R

Rättsliga förbehåll

Innehållet på www.mecanika.se tillhandahålls i befintligt skick. Bolag ingående i Mecanika ställer inga garantier avseende dess riktighet och fullständighet. Bolag ingående i Mecanika ansvarar inte för skada eller förlust, varken direkt eller indirekt, som orsakas av innehållet på www.mecanika.se eller av att innehållet inte är användbart eller åtkomligt. Bolag ingående i Mecanika ansvarar inte heller för innehållet på sidor till vilka länkar finns på www.mecanika.se

 

Upphovsrätt och varumärken

Innehållet på www.mecanika.se är upphovsrättsligt skyddat och tillhör bolag ingående i Mecanika eller dessas licensgivare eller samarbetspartners. Det innebär att hela innehållet, såväl text, foton och annat material inte får kopieras, mångfaldigas, lagras eller på annat sätt utnyttjas utan Mecanika AB:s föregående skriftliga medgivande. Alla kännetecken eller varumärken som framgår av www.mecanika.se är varumärken som ägs av bolag ingående i Mecanika eller dessas licensgivare eller samarbetspartners. Varumärken tillhörande bolag i Mecanika får endast användas efter dessas föregående skriftliga medgivande.